Μίνι Καλάθι

Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 250 EUR

Συγκατάθεση-ΓΚΠΔ

Συγκατάθεση-ΓΚΠΔ


Η συγκατάθεση-ΓΚΠΔ είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και ενημέρωσης του πελάτη.

Στα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Nivito AB, κάτοχο αριθμό ΦΠΑ SE556703188401, με εγγεγραμμένη διεύθυνση Stensätravägen 3B, 127 39 Skärholmen, για να διαχειριστεί τη διαδικασία με την οποία ο πελάτης συμφωνεί στα προϊόντα και/ή υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Παρομοίως, και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε την ακόλουθη ρήτρα θα σας αποστέλλονται ειδοποιήσεις, ενημερώσεις όχι μόνο για νέα προϊόντα αλλά και για ειδικούς όρους, προσφορές και προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις που μπορεί να υπάρξουν.

* Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, προϊόντων ή υπηρεσιών από την Nivito AB.

Ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση των φορολογικών αρχών και άλλων φορέων του Δημοσίου, όταν αυτό αναφέρεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών από τρίτους που έχουν ανατεθεί σε μια υπηρεσία που συνδέεται με την εφαρμογή της διαχείρισης των συμβάσεων ή την επιβολή τους. Ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο πελάτης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Έπειτα, μπλοκάρουμε τα προσωπικά δεδομένα στο τέλος της τελευταίας περιόδου παραγραφής για τις ποινικές και αστικές πράξεις, και για κάθε διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να εφαρμοστεί. Μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά πρόσβασής, για τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό και/ή τη δυνατότητα μεταφοράς και δώσει συμβουλές ή εισηγήσεις σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, επικοινωνώντας με την Nivito ΑΒ φέροντας ένα αντίγραφο της εθνικής του ταυτότητας, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή.